دوره سواد مالی

در این دوره به تعریف سواد مالی و دسته‌بندی‌های آن پرداخته شده و مفاهیمی همچون درآمد، هزینه، بودجه و بودجه‌بندی…

0
رایگان!

دوره کسب و کار

ما می‌خواهیم در این مجموعه باهم بیاموزیم و به سمت رونق کسب و کارها حرکت کنیم و یا به دوستانی…

0
رایگان!