دوره سواد مالی

در این دوره به تعریف سواد مالی و دسته‌بندی‌های آن پرداخته شده و مفاهیمی همچون درآمد، هزینه، بودجه و بودجه‌بندی…

0
رایگان!